Najnovije informacije o našim aplikacijama i servisima

Za više detalja posjetite naš blog ili pregledajte dokumentaciju

28.4.21
  • Dopune partnerske dokumentacije (proširenja oko nove metode za provjeru Moj-BI podataka i promjena redoslijeda API metoda)

28. tra 2021.

18.4.21
  • „MojBI“ servis za ERP-ove koji omogućava računovodstvenim programima dohvat podataka o poslovnom subjektu

18. tra 2021.

v9.11.2020
  • Bugfix vezano za slanje pogrešne e-mail poruke u slučaju kada kupac ulazi u blokadu
  • Bugfix s slanjem višestrukih e-mailova tjednih i mjesečnih izvještaja korisnicima (sada se šalje samo za matični subjekt)
  • Bugfix s slanjem eRačuna na FINA B2B EN kanal
  • Bugfix obuhvaća kod situacije kada se prilikom inicijalnog slanja računa javi pogreška, a račun se uredno dostavi se te prilikom naknadnog pokušaja slanja javi greška da račun već postoji

9. stu 2020.

v2.11.2020

Dopune Moj-BI funkcionalnosti

  • Dodavanje proširenog seta podataka o kupcima i dobavljačima (podaci o prihodu, rashodu, dobiti/gubitku, prosječnom broju zaposlenih)
  • Funkcionalnost slanja dnevnog e-maila za kupce koji su na neki datum izašli iz blokade

2. stu 2020.