Najnovije informacije o našim aplikacijama i servisima

Za više detalja posjetite naš blog ili pregledajte dokumentaciju

v28.6.21
 • Dodana podrška za funkcionalnost ispisa 2D barkoda na izlaznim računima iz servisa (javiti se tehničkoj podršci za uključenje)
 • Dodana podrška za funkcionalnost uklanjanja potrebe za kreiranje eOdgovora prilikom preuzimanja eOdobrenja (javiti se tehničkoj podršci za uključenje)
 • Dodano bolje logiranje kod autorizacije korisničkog računa kod prvog preuzimanja računa
 • Dopune i dorade PDF vizualizacije eRačuna

28. lip 2021.

v10.6.21
 • Ispravci forme za registraciju korisnika (padajući izbornik za ERP-ove popravljen, za računovodstvene servise omogućena pretraga po nazivu u dropdownu)
 • Bugfix za CustomizationId za MeR ekstenzije norme (sada u svim slučajevima prilikom slanja na CP šaljemo ispravan CustomizationId)
 • Ispravak labela za eTerećenje u vizualizaciji koju kreira servis
 • Dodana podrška za odobravanje odobrenja prema Centralnoj platformi
 • Bugfix za routanje dokumenata koji se šalju iz 4D Wand rješenja prema DHL-u 
 • Bugfix funkcionalnosti traženja receta lozinke putem weba u slučaju nepostojećeg e-maila
 • Bugfix procedure za obradu računa iz 4D Wanda koja je uzrokovala višestruko potpisivanje PDF-ova
 • Optimizacija procesa i akcija:
    • Prijava u sustav,
    • Preuzimanje dokumenata putem weba
    • Ulazak u detalje dokumenata

10. lip 2021.

28.4.21
 • Bugfixevi kod preuzimanja dokumenata od informacijskog posrednika Editel
 • Dorade responseova na servisima za informacijskog posrednika Hrvatski telekom
 • Ispravci, optimizacije i dopune za slanje dokumenata po EN iz 4D Wand sustava
 • Bugfix kod ne slanja e-mail notifikacije kod odbijanja dokumenta
 • Dodavanje funkcionalnosti zasebnog kanala dostave za mStart po EN
 • Bugfix s neupisivanjem e-mail adrese pošiljatelja (uzrokovalo situacije da se neki dokumenti nisu mogli osporiti)
 • Bugfixevi s situacijama kada se ne pošalje status “Potvrda zaprimanja” na CP te to onemogući odbijanje/prihvaćanje dokumenta
 • Bugfix s funkcionalnosti slanja zahtjeva za zaporavljenom lozinkom
 • Omogućavanje pregleda razloga odbijanja na detaljima računa (za korisnike)

28. tra 2021.

18.4.21
 • Uređena e-mail obavijesti o novom računu

18. tra 2021.

29.3.2021
 • Dorade preuzimanja eOdobrenja i kreiranja eOdgovora u slučaju kada se preuzima s računala na kojem su druge culture postavke
 • Omogućavanje ubacivanja e-mail adrese primatelja u XML prije slanja dokumenta posredniku mStart
 • Dopune i dorade funkcionalnosti za slanje potvrde o dostavi eOpomene
 • Bugfix za slanje eOdgovora prilikom odbijanja računa u nekim slučajevima kada se isti nije slao

29. ožu 2021.

v1.2.2021
 • Proširenja interkonekcije s posrednikom mStart
 • Poboljšanja u procedurama za preuzimanje dokumenata putem web sučelja
 • Bugfixevi s lokalizacijom stranice za inicijalno preuzimanje na slovenskom jeziku
 • Integracija s Moj-DMS aplikacijom
 • Obrada računa većih od 30mb

1. velj 2021.

v16.11.2020
 • Bugfix kog preuzimanja poslanog dokumenta odmah nakon slanja
  • Bug kod korisnika Konica Minolta i potencijalno još nekih Adactinih korisnika
 • Izmjene i dopune eResponse role
 • Bugfix s prikazom izbornika “Moji računi”
 • Izmjene sadržaja e-mail obavijesti koja se dostavlja korisniku prilikom zaprimanja eOdobrenja
 • Omogućavanje slanja e-maila o odbijanju računa ako se odbijanje radi putem API-ja (za primatelje koji su JN)
 • Bugfix oko preuzimanja eOdobrenja

16. stu 2020.

v2.11.2020
 • Promjene naslova i sadržaja e-maila za odbijanje računa i promjenu procesnog statusa (HIR)

2. stu 2020.

v28.10.20
 • Bugfix s nemogućnosti čitanja XML datoteke računa prilikom slanja na CP

28. lis 2020.

v5.10.20
 • Dopune vezane za Moj-BI uslugu

5. lis 2020.