Cjenik dodatnih usluga

Cjenik dodatnih usluga - Obrada baze
< 20 subjekta 0,00 kn
20-50 subjekata 19,99 kn
51-100 subjekata 49,00 kn
101-300 subjekata 99,00 kn
301-500 subjekata 149,00 kn
501-1000 subjekata 249,00 kn
1001-3000 subjekata 499,00 kn
3001-5000 subjekata 799,00 kn
5001-7000 subjekata 899,00 kn
7001-10000 subjekata 999,00 kn
Cjenik dodatnih usluga - eArhiv na zahtjev
Zahtjev za pristup 19,99 kn
Po dokumentu 0,80 kn
Cjenik dodatnih usluga - Privatna edukacija
Max. 10 osoba 3.459,00 kn
Max. 20 osoba 4.459,00 kn
Cjenik dodatnih usluga - Opoziv eDokumenta
Po dokumentu 0,50 kn
  • Sve cijene izražene su bez PDV-a.
  • eArhiv na zahtjev odnosi se na korisnike koji nemaju ugovorenu uslugu eArhiv.
Basic <25 Business 25-100 Premium 100+
Detalji Moj-DMS paketa
Naknada / 12 mj. 79,00 kn 69,00 kn 59,00 kn
Naknada / 24 mj. 75,00 kn 65,00 kn 56,00 kn
Naknada / 24 mj.+ 74,00 kn 64,00 kn 53,00 kn
Diskovni prostor (po licenci/mj.) 0.5 GB 0.5 GB 0.5 GB
Dodatni troškovi
Razvoj / h 350,00 kn 350,00 kn 350,00 kn
Konzultacije / h 180,00 kn 180,00 kn 180,00 kn
Korisnička podrška
  • Sve cijene izražene su bez PDV-a.
  • Cijena dodatnog diskovnog prostora iznosi 29,00 kn/GB
  • 1 licenca = 1 osoba