Nova tražilica FINA servisa za eRačune

3. siječnja 2020. - Kategorija: Moj-eRačun

Nova tražilica FINA servisa za eRačune

Provjera statusa B2G (Business2Goverment)

Novosti iz FINA servisa za početak 2020. godine je tražilica za eRačune koji su poslani po kanalu b2g FINA <-> MeR. Kako se dosta vodilo razgovora gdje su računi koji su poslani i nikada dostavljeni između dvaju posrednika, FINA je omogućila samostalno pregledavanje statusa. Tako sada korisnici mogu sami vidjeti što se dogodilo s računom i gdje je "zapeo".

Tražilica se nalazi na poveznici http://digitalneusluge.fina.hr/provjerastatusaB2G/. (slika niže)


Elementi za upis:

  • Broj dokumenta - misli se na interni broj računa po knjigama prodavatelja
  • Godina - slanja
  • OIB prodavatelja
  • OIB kupca

*podaci moraju biti točno uneseni sa svim znakovima unutar broja računa


Nakon upisa podataka ako postoji u sustavu i stvarno je zaprimljen na CP (Centralnu platformu) javiti će Vam poruku Status dokumenta: Zaprimljen. 

Ako imate takav slučaj, a račun nije došao do kupca molimo da nam se javite na tehničku podršku preko web forme. Ako nakon upisa dobijete poruku Nema rezultata provjerite je li račun stvarno poslan.