Dorada na aplikaciji Kreiraj

17. siječnja 2020. - Kategorija: Kreiraj

Dorada na aplikaciji Kreiraj

Unos bruto cijene i dodavanje stope troška

Razvoj servisa Moj-eRačun izbacio je novu mogućnost aplikacije Kreiraj. Novitet je unos bruto cijena i dodavanja naziva i stope troška. Ta funkcija će Vam biti bitna ako izrađujete račun s bruto cijenom i posebnom stopom troška za jednu ili više stavki. Promjena za stopu troška se vrši na imenu admina u desnom gornjem kutu pod personalizacija, a za unos cijene (neto, bruto) ispod vrste dokumenta također u desnom gornjem kutu aplikacije.

Bitno je razlikovati kada koristiti koji unos za trošak na računu jer postoje dva mjesta gdje se to može.

Trošak na razini računa

Ova opcija nalazi se ispod unosa stavki u aplikaciji i koristi se za računanje posebnih poreza i trošarina na računu.

Unos nove stope troška

Druga opcija (kroz personalizaciju, te odabir na samim stavkama) je potrebna radi bruto unosa. Kod bruto unosa cijene se unose zajedno sa PDV-om i eventualnim troškom (npr. 3% PNP), te da bi na kraju mogli pravilno izračunati koliko je osnovna cijena stavke, koliko je njen PDV, a koliko PNP.

Kreira se unosom imena stope i postotkom pod personalizacija. Nakon toga na računu se pokazuje polje trošak (slika ispod) u kojem možete odrediti za svaku stavku ima li posebnog troška ili nema.