HIR (High Importance Receive)

14. rujna 2020. - Kategorija: Izdvojeno, Moj-eRačun

HIR (High Importance Receive)

HIR je dodatna funkcionalnost Servisa Moj eRačun koja omogućuje prioritetnu dostavu eRačuna.

Za svaki račun poslan prioritetnom dostavom HIR, pošiljatelj će u obliku personalizirane e-mail obavijesti zaprimiti informaciju o potvrdi kupca i točnom vremenu preuzimanja računa.

Prilikom slanja eRačuna prioritetnom dostavom HIR, djelatnici servisa Moj eRačun odmah će kontaktirati vašeg kupca, što znači da ćete u najkraćem roku dobiti potvrdu o preuzetom računu.

U slučaju neispravne XML strukture, nepotpunih podataka na računu ili neke druge tehničke neispravnosti na eRačunu poslanom prioritetnom dostavom HIR, u roku od najviše dva sata zaprimit ćete personaliziranu e-mail obavijest s informacijama o potrebnim ispravcima kako bi se račun dostavio.

Sve eRačune u statusu “Neuspjelo” moguće je ponovno poslati prioritetnom dostavom HIR, kako bi ih se u najkraćem roku ipak dostavilo.

KAKO? Nakon što se ulogirate na portal Moj-eRačun, u pregledniku poslanih eRačuna pokraj statusa računa „Neuspjelo“ ponuđena vam je opcija slanja HIR koju je potrebno odabrati.

Opciju prioritetne dostave eRačuna HIR moguće je uključiti za sve eRačune koje šaljete. Jednako tako, opciju je moguće koristiti pojedinačno za eRačune od veće važnosti ili ako kasnite s izdavanjem pojedinih računa pa ih je potrebno hitno dostaviti.

HIR slanjem eRačuna svaki vaš eRačun bit će uspješno dostavljen u najkraćem roku.