Kategorija: Moj-eRačun

Info centar - Moj-eRačun - Blog

Provjera statusa B2G (Business2Goverment) Novosti iz FINA servisa za početak 2020. godine je tražilica za eRačune koji su poslani po kanalu b2g FINA <-> MeR. Kako se dosta vodilo razgovora gdje su računi koji su poslani i nikada dostavljeni... Više ›

Razmjena dokumenata preko poslovnog kanala (b2b) Poštovani korisnici, ovim putem Vas želimo obavijestiti o statusu nekoliko čestih pitanja vezanih uz razmjenu dokumenata FINA-inih pošiljatelja i naših primatelja iz realnog sektora (tzv. business... Više ›

Obavijest o dostupnosti servisa Moj-eRačun Poštovani, ovim putem želimo obavijestiti sve naše korisnike i partnere koji su možebitno dobili informaciju da Moj-eRačun više nije usklađen za razmjenu eRačuna putem Centralne platforme sukladno... Više ›

Kako napraviti storno ili eOdobrenje eRačuna? Ukoliko se nađete u situaciji da kupac odbije Vaš račun jer je neispravan, a nije ga knjižio, nije mu potrebno slati eOdobrenje ili storno. Dovoljno je da neispravan račun stornirate u svojem sustavu,... Više ›

Poštovani korisnici, prema našim saznanjima dio Vas, naših korisnika, izravno kontaktira javne i sektorske naručitelje (obveznike javne nabave), a kako bi samostalno prikupili e-mail adrese za zaprimanje eRačuna. Podsjećamo, Moj-eRačun eRačune ne dostavlja... Više ›

Poslao sam račun prema Hrvatskim Šumama ali oni ga nisu dobili. Mnoge velike firme imaju urede i PJ po cijeloj Hrvatskoj, HEP i Hrvatske Šume su jedni od njih. Često se susrećemo sa slučajem da se šalju računi prema njima ali nikako ih ne dobivaju.... Više ›